Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o kulturze i religii

dr Maciej Czeremski

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-22

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-12-15

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Czubaj, prof. ucz., Uniwersytet SWPS

Sekretarz: dr hab. Marcin Rzepka, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Tomasz Sikora, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-05-31

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-06-02

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)