Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

dr Mateusz Lewandowski

Data otwarcia habilitacji: 2021-10-11

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-03-09

Przewodniczący: prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz: dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Marek Bugdol, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-09-07

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-09-28

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)