Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.8).

Dziedzina nauk społecznych - Pedagogika

dr Anna Dąbrowska

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-29

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-07-07

Data zmiany składu Komisji: 2023-10-12

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Sekretarz: dr hab. Beata Gola, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Lucas Mazur - Uniwersytet Jagielloński