Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Alicja Sikora-Kalėda

Data otwarcia habilitacji: 2021-06-22

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-11-08

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego

Sekretarz: dr hab. Inga Kawka, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2022-05-04

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2022-06-20

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)