Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o sztuce

dr Dobrosława Horzela

Data otwarcia habilitacji: 2023-06-16

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-06-16

Przewodniczący: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Rafał Quirini-Popławski, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2023-12-19 o godz. 12:00

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53, sala nr 43 (Sala Seminaryjna), II piętro

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: stacjonarny

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-12-19

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-01-12

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)