Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.2). Przejdź do najnowszej wersji (1.3).

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Ewa Laskowska-Litak

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-17

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-03-27

Daty zmian składu Komisji: 2023-04-24, 2023-09-11

Przewodniczący: prof. dr hab. Leonard Górnicki, Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz: dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński