Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

doktor nauk o zdrowiu Iwona Bodys-Cupak

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-15

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-02-22

Przewodniczący: Elżbieta Krajewska-Kułak, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Sekretarz: Urszula Marcinkowska Trimboli, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • Magdalena Kozela, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-29

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-28