Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu - Nauki o zdrowiu

dr Alicja Domagała

Data otwarcia habilitacji: 2020-08-21

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2020-12-16

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Lass, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz: dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-04-22

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-05-19

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)