Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Beata Baran

Data otwarcia habilitacji: 2021-04-27

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2021-07-05

Przewodniczący: prof. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego

Sekretarz: dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Adam Górski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2021-11-17

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2021-12-20

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)