Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia

dr Krystian Barzykowski

Data otwarcia habilitacji: 2022-08-03

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-12-01

Data zmiany składu Komisji: 2023-01-12

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Oleś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sekretarz: dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • prof. dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-05-08

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-06-22

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)