Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Ekonomia i finanse

dr Mariusz Maziarz

Data otwarcia habilitacji: 2023-04-11

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-09-27

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Szreder – Uniwersytet Gdański

Sekretarz: dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Michał Rubaszek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • prof. dr hab. Joanna Tyrowicz – Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • prof. dr hab. Mateusz Pipień – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie:

  • dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński