Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki prawne

dr Ewa Laskowska-Litak

Data otwarcia habilitacji: 2022-11-17

Wniosek

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2023-03-27

Daty zmian składu Komisji: 2023-04-24, 2023-09-11

Przewodniczący: prof. dr hab. Leonard Górnicki, Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz: dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Kolokwium habilitacyjne

Data kolokwium habilitacyjnego: 2024-02-28

Miejsce kolokwium habilitacyjnego: MS Teams

Sposób przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2024-02-28

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2024-03-04

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)