Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Psychologia

dr Diana Kusik

Data otwarcia habilitacji: 2022-03-02

Wniosek
Opis kariery zawodowej – załącznik do wniosku
Wykaz osiągnięć – załącznik do wniosku

Komisja Habilitacyjna

Data utworzenia Komisji: 2022-07-02

Data zmiany składu Komisji: 2022-09-08

Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz: dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

Członkowie:

  • dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dokumenty Komisji

Data opinii: 2023-01-16

Uchwała z opinią ws nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Dokumenty Rady Dyscypliny

Data decyzji: 2023-02-09

Decyzja (o nadaniu, odmowie nadania lub umorzeniu)